Керівництво з гармонізації статистики інспекції праці

У публікації описано методологію,яка передбачає використання загальних термінів і визначень, а також загальних процедур збирання та обробки даних інспекції праці. Вона також включає в себе додаткові рекомендації щодо подальшої гармонізації статистики інспекції праці.

У публікації описано методологію,яка передбачає використання загальних термінів і визначень, а також загальних процедур збирання та обробки даних інспекції праці. Вона також включає в себе додаткові рекомендації щодо подальшої гармонізації статистики інспекції праці.

Статистика інспекції праці суттєво допомагає урядам, зокрема міністерствам праці, інспекціям праці, у розробленні національних політик, систем, програм і стратегій інспекції праці. У висновках Звіту про адміністрацію праці і інспекцію праці 2011 року зазначається, що вкрай важливо застосовувати єдину методологію збору і компіляції даних про інспекцію праці, адже це допоможе забезпечити узгодженість статистики інспекції праці держав-членів МОП, яку вони подають у річних звітах на виконання положень конвенцій МОП № 81 про інспекцію праці 1947 року і № 129 про інспекцію праці у сільському господарстві 1969 року.

Після проведення тематичного дослідження МБП напрацювало методологію, яка повинна забезпечити використання уніфікованої термінології і визначень, а також уніфікованих процедур збору і компіляції даних про інспекцію праці. Вона доповнена рекомендаціями, виконання яких допоможе гармонізувати статистику інспекції праці.

Даний посібник розроблений з метою надання допомоги урядам у ході впровадження даної методології. Мова йде не лише про розроблення і вдосконалення статистики інспекції праці, але і про налагодження співробітництва між національними інспекціями праці, іншими урядовими органами та цілим рядом партнерських установ і організацій.