Publications in Serbian

November 2019

 1. Sprovođenje inspekcijskih poseta u građevinskom sektoru - Vodič za inspektore rada

  27 November 2019

  Cilj ovog vodiča je da pomogne inspektorima rada u obavljanju inspekcijskih poslova time što će im na razumljiv način obezbediti informacije o predloženoj metodologiji za sprovođenje inspekcije u građevinskom sektoru - od planiranja do izveštavanja o sprovedenom nadzoru; pored toga, vodič sadrži tehničke informacije koje bi inspektori rada trebalo da obezbede poslodavcima i radnicima, kako bi obezbedili “Dostojanstven rad”.

February 2019

 1. Bezbednost i zdravlje na radu u građevinarstvu u Srbiji

  13 February 2019

January 2019

 1. Brza procena zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi

  31 January 2019

 2. Preporuke za izveštavanje medija o zloupotrebi dečjeg rada u Republici Srbiji

  31 January 2019

 3. Smernice za izveštavanje medija o zloupotrebi dečjeg rada u Republici Srbiji

  31 January 2019

 4. Izveštavanje medija o zloupotrebi dečjeg rada u Republici Srbiji

  31 January 2019

 5. Pred log mape puta za eliminaciju zloupotrebe dečijeg rada uključujući najgore oblike dečijeg rada u Republici Srbiji: 2018-2022

  31 January 2019

November 2018

 1. Perspektive mladih Roma, Aškalija i Egipcana o mogucnostima i izazovima za dostojanstveni rad na Kosovu

  05 November 2018

  Studija detaljno opisuje perspektive i iskustva mladih Roma, Aškalija i Egipcana iz opština akovica, Kosovo Polje i Gracanica, njihove izazove i mogucnosti u pronalaženju pristojnog rada. Nalazi i preporuke ce služiti za podsticanje razvoja rodno osetljivih mera za ukljucivanje tri zajednice na tržište rada u tri opštine obuhvacene studijom.

August 2018

 1. Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

  30 August 2018

March 2018

 1. Promovisanje mogućnosti za dostojanstveni rad za mlade Rome, Aškalije i Egipćane na Kosovu

  01 March 2018