Publications in Serbian

November 2023

 1. Brza procena zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi na Kosovu

  09 November 2023

  Izveštaj definiše prirodu, vrstu, distribuciju, dinamiku i uzroke dečijeg rada u poljoprivredi, kao i predlaže moguće opcije politike za rešavanje pitanja dečijeg rada u poljoprivrednom sektoru Kosova.

October 2023

 1. Priručnik o žalbenim mehanizmima

  05 October 2023

February 2023

 1. Zloupotreba dečjeg rada na Kosovu: Ispitivanje uzroka i efekata zloupotrebe dečjeg rada

  01 February 2023

  Ovaj izveštaj pruža deskriptivni pregled prisustva, određujućih faktora i efekata zloupotrebe dečjeg rada na osnovu deskriptivne i regresione analize Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) na Kosovu za period 2019-2020.

March 2022

 1. Globalni izveštaj o zaradama 2020-2021

  23 March 2022

December 2021

 1. Globalni izveštaj o socijalnoj zaštiti 2020–22: Regionalni dopunski izveštaj za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju

  10 December 2021

  Ovaj Dopunski regionalni izveštaj za Centralnu i Istočnu Evropu I Centralnu Aziju za cilj ima da nadopuni Publikaciju MOR pod nazivom Globalni izveštaj o socijalnoj zaštiti 2020-22.

 2. Глобални извештај о социјалној заштити 2020–22: Регионални допунски извештај за Централну и Источну Европу и Централну Ази

  05 December 2021

  Овај Допунски регионални извештај за Централну и Источну Европу и Централну Азију за циљ има да надопуни Публикацију МОР под називом Глобални извештај о социјалној заштити 2020-22.

August 2021

 1. Dečji rad prevencija, prepoznavanje i intervencija

  12 August 2021

  „Dečiji rad - prevencija, identifikacija i intervencija“ je publikacija u PDF format, namenjena stručnjacima iz sistema socijalne zaštite koja ima za cilj da ih bliže upozna sa problemom zloupotrebe dečijeg rada. Instrumenti predstavljeni u publikaciji (Stručno -metodološke smernice za profesionalce u sistemu socijalne zaštite i Vodič za primenu Indikatora zloupotrebe dečjeg rada za sistem socijalne zaštite, kao i Trougao procene slučajeva zloupotrebe dečjeg rada) imaju za cilj poboljšanje znanje profesionalaca u sistemu socijalne zaštite o zloupotrebi dečjeg rada uključujući njegove najgore oblike. Instrumenti daju više informacija o tome kako prepoznati rizik od zloupotrebe dečjeg rada ili situaciju zloupotrebe dečjeg rada i koje dalje korake preduzeti kako bi zaštitili decu od tog oblika nasilja. Svi navedeni instrumenti su deo Instrukcije o načinu rada ustanova socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite deci u zaštiti dece od zloupotrebe dečjeg rada, koja je potpisana od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiji i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka pitanja i socijalna pitanja Republike Srbije.

June 2021

 1. Sindikati na prekretnici

  03 June 2021

  Поводом прославе стогодишњице МОР-а, Биро за радничке активности (ИЛО-АЦТРАВ) наручио је истраживање о тренутном стању синдиката у свету. Истраживање које је спровео професор Виссер истражује развој чланства у синдикатима широм света током протеклих деценија.

May 2021

 1. Profil bezbednosti i zdravlja na radu na Kosovu. Promovisanje dostojanstvenog rada kroz osnaživanje upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu i socijalnog dijaloga na Kosovu

  28 May 2021

  On daje pregled i najažuriranije informacije o trenutnom stanju BZR u nekoj oblasti i koristi se kako bi se procenili nedostaci sistema BZR i identifikovale prioritetne oblasti za delovanje.

November 2020

 1. ANALIZA TROŠKOVA ZA UPRAVLJANJE SLUČAJEVIMA DEČIJEG RADA NA KOSOVU

  09 November 2020