Praktična poboljšanja za prevenciju stresa na radu

Kontrolne tačke za prevenciju stresa na radu

Ovaj priručnik ima za cilj pregled pitanja stresa na radnom mestu. Uključuje kontrolne tačke koje su lake za primenu, a koje služe za prepoznavanje stresora (uzročnika stresa) tokom rada i ublažavanje njihovih štetnih uticaja. Postoji nada da će zaposleni i poslodavci moći da koriste kontrolne tačke kako bi prepoznali uzroke stresa na radu i preduzeli delotvorne mere kako bi ih rešili.

Ovaj priručnik je pripremljen sa ciljem da odgovori na sve veću neophodnost da se preduzmu mere protiv problema koji nastaju usled stresa na radnim mestima. 50 kontrolnih tačaka koje su navedene u njemu zasnovane su na iskustvu eksperata koji su učestvovali u njegovoj pripremi, u nameri da se primeni prevencija stresa na radnim mestima. Unapređenja na koja ukazuju ove kontrolne tačke takođe su zasnovana na velikom broju suštinskih principa za koje je dokazano da su praktični i primenljivi na pravim radnim mestima. U te principe spadaju:
• Trebalo bi pripremiti neposredna rešenja uz aktivno učešće menadžera i radnika,
• Grupni rad obezbeđuje prednost u planiranju i primeni praktičnih unapređenja,
• Neophodne su raznovrsne aktivnosti kako bi se obezbedila održivost tih unapređenja,
• Potrebno je u kontinuitetu primenjivati programske aktivnosti kako bi se stvorila unapređenja koja odgovaraju lokalnim potrebama.

Kontrolne tačke predstavljaju jednostavna i pristupačna unapređenja radnih mesta koja se mogu primeniti u raznim situacijama na poslu. S obzirom na to da se tiču velikog broja oblasti korisnici se podstiču da preduzmu raznovrsne aktivnosti koje uzimaju u obzir lokalne situacije.

Ova publikacija je mnogo više od priručnika o stresu, mnoge ilustracije predstavljaju vodič za proveru dobrih praksi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koje će se, naravno, vremenom isplatiti kroz smanjenje stresa. Izdavanje ovog dokumenta trebalo bi da dopuni aktivnosti MOR čiji je cilj da unaprede uslove rada na radnim mestima i da spreče stres na radu u mnogim državama širom sveta.

Postoje tri glavna načina na koje se ovaj priručnik može koristiti:
• Primena odabranih kontrolnih tačaka u priručniku na radna mesta putem prilagođenih i upotrebljivih kontrolnih lista,
• Priprema informativnih listova spremnih za upotrebu, i
• Organizacija radionica za obuku i planiranje i primenu neposrednih promena na radnim mestima.