Publications in Romanian

March 2013

 1. Studiul naţional privind sistemul de înregistrare şi comunicare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale din Republica Moldova

  22 March 2013

  Studiul este bazat pe prevederile standardelor relevante ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi are drept scop: 1) explorarea practicilor de bază şi a procedurilor aplicate în domeniu, la nivel naţional şi la locul de muncă; şi 2) oferirea unor informaţii pentru a promova aplicarea unui sistem coerent şi armonizat de colectare, înregistrare şi comunicare a datelor fi abile în domeniul respectiv şi a datelor statistice la locul de muncă, atât la nivel naţional şi internaţional.

September 2012

 1. Reforma Pensiilor în Europa Centrală și de Răsărit: Perioada Crizei, Efectele Austerităţii și Perspective de Viitor

  27 September 2012

December 2011

 1. Profilul naţional privind securitatea şi sănătatea în muncă în Republica Moldova

  31 December 2011

  Publicat în cadrul proiectului "O mai bună securitate şi sănătate în muncă prin prisma Agendei privind Munca Decentă" cu susţinerea financiară a Uniunii Europene.

January 2011

 1. Asigurarea drepturilor de securitate socială pentru lucrătorii migranti

  01 January 2011

 2. Creanţele Salariaţilor în Cazul Insolvenţei Angajatorului în România - Studiu Comparativ al Normelor Naţionale şi Internaţionale

  01 January 2011

  Actuala criza economica globala a pus omenirea in fata unor provocari fara precedent privind crearea si mentinerea sanselor la munca decenta. Ca peste tot in lume, in Romania criza a avut ca rezultat cresterea numarului de intreprinderi intrate in insolventa, cu impact negativ atat asupra angajatorilor, cat si a salariatilor. Totodata, numarul crescut de insolvente a afectat in mod negativ rata de ocupare si plata salariilor. Desi in Romania exista, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene, un Fond de garantare a creantelor salariale ale lucratorilor in cazul insolventei angajatorului, un numar redus de salariati au beneficiat de acesta, atat datorita lipsei de informare, cat si a deficientelor administrative de ordin practic si procedural.

December 2010

 1. Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială în Uniunea Europeană:Raport explicativ asupra Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi al Regulamentului (CE) său de implementare nr. 987/2009

  10 December 2010

  În contextul globalizării şi europenizării, numărul lucrătorilor migranţi este de natură să crească continuu în viitor. În aceste condiţii, este de importanţă crucială asigurarea egalităţii de tratament în securitatea socială a lucrătorilor migranţi printr-o coordonare eficientă între state.

July 2010

 1. Coordonarea Sistemelor de Securitate Sociala (II) – Module Suplimentare de Instruire

  30 July 2010

 2. Coordonarea Sistemelor de Securitate Sociala – Module de Instruire

  30 July 2010

June 2009

 1. The Government of Romania and the ILO: A decade of cooperation on the elimination of child labour 2000-2009 (Romanian)

  01 June 2009

January 2009

 1. Studiul de Evaluare a Cunostinţelor, Atitudinilor, Practicilor privind HIV/SIDA ale persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova

  01 January 2009

  Guvernul Republicii Moldova întreprinde un sir de acţiuni în vederea profilaxiei infecţiei HIV şi reducerii răspândirii ei, deoarece HIV/SIDA este o problemă prioritară de sănătate publică. O confirmare în acest sens este aprobarea Legii „Cu privire la profilaxia HIV/SIDA” în variantă nouă, dezvoltarea cadrului legal pentru cabinetele de consiliere şi testare voluntară la HIV şi hepatitele virale, deschiderea a 6 cabinete pilot de consiliere şi testare voluntară la HIV şi hepatite virale, efectuarea unor campanii naţionale în domeniul profilaxiei HIV/SIDA cu suportul donatorilor externi, asigurarea accesului persoanelor bolnave de SIDA la tratament antiretroviral gratuit, supravegherea de santinelă a HIV în populaţiile cheie cu risc sporit.