Publications in Romanian

May 2014

 1. Evaluarea legăturilor dintre educație, formare și migrația forței de muncă în Republica Moldova

  27 May 2014

  It analyses interconnection between the professional education system in the Republic of Moldova, the local labour force supply and demand and labour migration.

 2. Migrația circulară: câștig triplu sau sfârșit obscur

  14 May 2014

  Translation of the publication: Circular Migration: A Triple Win or a Dead End

April 2014

 1. Securitatea şi sănătatea în utilizarea produselor chimice la locul de muncă.

  28 April 2014

March 2014

 1. Declaraţia OIM privind companiile multinaţionale: Ce beneficii aduce lucrătorilor?

  20 March 2014

  Declaraţia privind companiile multinaţionale reprezintă un acord la nivel mondial cu privire la modul în care ar trebui să acţioneze întreprinderile. Ea reprezintă un instrument valoros pentru sindicate, care îl pot utiliza în procesul lor de organizare, pentru a menţine și a îmbunătăţi situaţia lucrătorilor.

December 2013

 1. Strategia Organizaţiei Internaţionale a Muncii: securitate socială pentru toţi: stabilirea nivelurilor minime de protecţie socială şi instituirea sistemelor cuprinzătoare de securitate socială: rezumat sinteză

  20 December 2013

 2. Sistemul asigurărilor privind accidentele de muncă s,i bolile profesionale în Republica Moldova: opţiuni privind cotele de contribuţii

  19 December 2013

  Employment injury compensation is closely related with occupational safety and health. In order to reduce work accidents and occupational diseases, it is indispensable to create positive synergies between compensation and prevention. One of the crucial questions is how to find a balance between individual liability and collective solidarity with a view to improve the financial protection of all parties and provide incentives for prevention. This report explains key characteristics of the differential rating system and experience rating system, and analyzes the issues associated with their implementation in the Moldovan context.

October 2013

 1. Coordonarea sistemelor de securitate socială în statele non-membre ale UE din Europa de Sud-Est: Analiză juridică

  03 October 2013

August 2013

 1. Impactul reformelor legislative asupra relaţiilor industriale din România

  12 August 2013

  Studiul de impact subliniază schimbările majore efectuate în 2011 asupra cadrului legal şi instituţional privind partenerii sociali şi activităţile acestora, incluzând negocierea colectivă.

June 2013

 1. Profilul muncii decente în Republica Moldova

  27 June 2013

  Prezentul Profil al muncii decente în Republica Moldova reprezintă un instrument complex de analiză a indicatorilor cantitativi şi calitativi (juridici şi statistici) ce se referă la conceptul de „muncă decentă”.

March 2013

 1. Studiul naţional privind sistemul de înregistrare şi comunicare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale din Republica Moldova

  22 March 2013

  Studiul este bazat pe prevederile standardelor relevante ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) şi are drept scop: 1) explorarea practicilor de bază şi a procedurilor aplicate în domeniu, la nivel naţional şi la locul de muncă; şi 2) oferirea unor informaţii pentru a promova aplicarea unui sistem coerent şi armonizat de colectare, înregistrare şi comunicare a datelor fi abile în domeniul respectiv şi a datelor statistice la locul de muncă, atât la nivel naţional şi internaţional.