Publications in Romanian

August 2019

 1. Ghid de Bune Practici pentru Producătorii de Articole Artizanale

  26 August 2019

April 2018

 1. FEMEILE DE ETNIE ROMĂ ȘI LUMEA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA

  01 April 2018

December 2017

 1. STABILIREA SALARIULUI ȘI PRACTICILE DE REMUNERARE APLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  21 December 2017

August 2017

 1. Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/2017: Diferenţele salariale la locul de muncă

  09 August 2017

June 2017

 1. Promovarea Oportunităților de Muncă Decentă pentru tinerii Romi din Europa Centrală și de Est

  20 June 2017

July 2016

 1. Prevenirea Stresului în Muncă listă de verificare

  30 July 2016

  Stresul legat de muncă este una din cele mai importante probleme în multe ţări şi în diferite tipuride muncă. Stresul are multe efecte negative, inclusiv boli ale circulaţiei sangvine şi boli gastrointestinale, alte probleme de ordin fizic, psiho-somatic şi psihologic, şi productivitate redusă.

 2. Extinderea securității sociale a agricultorilor în Republica Moldova: rezultate și recomandări ale studiului privind evaluarea securității sociale pentru agricultori

  28 July 2016

  În Republica Moldova, agricultura reprezintă un sector economic esențial. Cu toate acestea, fermierii și lucrătorii angajați în sectorul agricol reprezintă în prezent unul dintre cele mai dezavantajate grupuri. Muncitorii din agricultură și în special fermierii din zonele rurale nu sunt acoperiți în mod adecvat în cadrul sistemului de securitate socială.

September 2015

 1. Maternitate și paternitate la locul de muncă: Legislația și practica internațională

  29 September 2015

  DOCUMENT DE POLITICI

May 2014

 1. Cercetarea şi analiza locurilor de muncă vacante şi necesarului de calificări în Uniunea Europeană, Republica Moldova şi Ucraina

  27 May 2014

  A research was conducted at the EU and Member States level to identify the skill needs and the mechanisms for filling vacancies for job seekers.

 2. Evaluarea legăturilor dintre educație, formare și migrația forței de muncă în Republica Moldova

  27 May 2014

  It analyses interconnection between the professional education system in the Republic of Moldova, the local labour force supply and demand and labour migration.