Prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme de muncă a copilului -Ghid pentru implementarea Convenţiei OIT Nr. 182 (Ghid pentru Parlamentari no. 3, 2002)