STABILIREA SALARIULUI ȘI PRACTICILE DE REMUNERARE APLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Acest raport constituie prima publicație a OIM care legiferează, în mod specific, reglementările și practicile salariale în Republica Moldova. Documentul se axează asupra nivelului salariilor minime, a sistemului de salarizare din sectorul bugetar, a diferențelor de remunerare între femei și bărbați, precum și a negocierilor colective, oferind, în același timp, informații cuprinzătoare privind cadrul de reglementare a salariilor. Scopul studiului este de a revizui și a analiza sistemul de salarizare din Republica Moldova și de a identifica provocările care urmează a fi abordate pentru a sprijini îmbunătățirea sistemului actual de remunerare a muncii.