Raportul privind salariile la nivel mondial pentru 2016/2017: Diferenţele salariale la locul de muncă

Această nouă ediţie a "Raportui privind salariile la nivel mondial OIM" - al cincilea la număr, face parte dintr-o serie de rapoarte care se elaborează acum peste un deceniu –și care furnizează date și informații comparative privind tendințele recente salariale aflate la dispoziția guvernelor, a partenerilor sociali, ai mediului academic și a publicului larg. Aceste tendințe arată că creșterea salariului real la nivel mondial a scăzut brusc în perioada intrării în recesiune, ca urmare a crizei economice din 2008, recuperate în 2010, însă a stagnat, începând cu acea perioadă. O problemă abordată în raportul în cauză se referă la importanța dialogului social și al negocierii colective ca factori esențiali pentru promovarea creșterii favorabile incluziunii. Există dovezi care arată că acoperirea mai largă pentru negocierea colectivă contribuie la o distribuție mai restrânsă și la o creștere mai stabilă a veniturilor. Cooperarea tripartită între guvern și partenerii sociali poate juca un rol important în crearea condițiilor favorabile pentru negocieri colective eficiente . Constituenţii tripartiți ai OIM, de asemenea, au subliniat în repetate rânduri că principiul de bază pentru fixarea salariului minim este consultarea deplină și,în măsura în care este posibil, participarea directă, a partenerilor sociali la toate etapele de stabilire și funcționare a sistemelor de salarizare/salariului minim pe economie.