Ghid de Resurse

Promovarea Oportunităților de Muncă Decentă pentru tinerii Romi din Europa Centrală și de Est

Prin acest Ghid de Resurse, OIM își propune să îmbunătăţească cunoașterea și înţelegerea de către toţi factorii interesaţi a situaţiei romilor pe piaţa muncii, în ceea ce privește discriminarea, marginalizarea și lipsa accesului la resurse și servicii. Ghidul reunește instrumente și experiențe internaţionale relevante care pot îndruma și sprijini partenerii tripartiţi din Europa, precum și orice alte părţi interesate, în eforturile de combatere a discriminării larg răspândite la nivel instituţional și pe piaţa a muncii, precum și de eradicare a sărăciei în cadrul comunităților de romi.