Prevenirea Stresului în Muncă listă de verificare

Stresul legat de muncă este una din cele mai importante probleme în multe ţări şi în diferite tipuride muncă. Stresul are multe efecte negative, inclusiv boli ale circulaţiei sangvine şi boli gastrointestinale, alte probleme de ordin fizic, psiho-somatic şi psihologic, şi productivitate redusă.

Stresul legat de muncă este una din cele mai importante probleme în multe ţări şi în diferite tipuride muncă. Stresul are multe efecte negative, inclusiv boli ale circulaţiei sangvine şi boli gastrointestinale, alte probleme de ordin fizic, psiho-somatic şi psihologic, şi productivitate redusă.

Se pune un accent din ce în ce mai pronunţat pe îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi organizarea muncii cât priveşte stresul în muncă, şi pe măsurile practice de a face faţă situaţiilor stresante la locul de muncă. Studiile recente, efectuate de OIM, indică că există puncte de verificare frecvent aplicabile pentru studierea şi atenuarea stresului în muncă. Este util de a revizui experienţa internaţională în acest sens şi de a elabora liste de verificare uşor de aplicat în diverse situaţii.

Prezenta publicaţie este mult mai mult decât un manual despre stres; multe din ilustraţiile acestuia sunt un ghid pentru verificarea bunelor practici de siguranţă şi sănătate, care, bineînţeles, se vor solda cu atenuarea stresului. Publicarea acestui document urmează să completeze activităţile OIM, menite să îmbunătăţească condiţiile de muncă şi să prevină stresul în muncă în multe ţări din toată lumea.