Ocjena uticaja Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem Crne Gore

Primarni cilj ovog izvještaja je da se izvrši ocjena djelotvornosti i efikasnosti programa stručnog osposobljavanja. Za tu svrhu, izvršili smo poređenje glavnih ishoda na tržištu rada ili prethod¬nih aktivnosti učesnika ovog programa. Izvještaj nudi zaključke i preporuke.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje od 2013. godine, namijenjen je svim mladim visokoškolcima bez evidentiranog značajnog radnog iskustva. Primarni cilj ovog izvještaja je da se izvrši ocjena djelotvornosti i efikasnosti programa stručnog osposobljavanja.

Za ovu svrhu, izvršili smo poređenje glavnih ishoda na tržištu rada ili prethod¬nih aktivnosti učesnika ovog programa. To uključuje zapošljavanje tokom prve, druge i treće godine po završetku programa, kao i zarade po zaposlenom i po članu kohorte u istom periodu. Našom evaluacijom jasno je pokazano, primjenom tri različita naučna pristupa u ocjeni neto uticaja, da od programa stručnog osposobljavanja nema direktne dobiti u smislu glavnih isho¬da na tržištu rada. Drugim riječima, sva poboljšanja do kojih je došlo u pogledu situacije vi-sokoškolaca na tržištu rada tokom posmatranog perioda treba pripisati drugim faktorima.

Uprkos ovoj objektivnoj procjeni, korisnici ovog programa pokazuju visok nivo zadovoljstva istim, i smatraju da su brojni aspekti programa korisni za njihovo stručno napredovanje. Ovaj paradoks nije svojstven samo ovom programu. Naša hipoteza je da se njime dobija pravična i jednaka pomoć u vidu primanja, kao i osjećaj sigurnosti i pažnje društva koji je mladim ljudima važan na osjetljivom početku karijere i teškom tržištu rada.