COVID-19 i svet rada Brza procena uticaja na zapošljavanje i mera politike SRBIJA

Izveštaj „Covid-19 i svet rada: brza procena uticaja na zapošljavanje i mera politike“ predstavlja deo niza izveštaja koji MOR i EBRD pripremaju kako bi dali doprinos dijalogu o politici zasnovanom na dokazima u okviru privredi Zapadnog Balkana nakon pandemije virusa Covid-19.

Ovo prvo izdanje za Srbiju pokriva razvoj krize i njene efekte na tržište rada tokom faze karantina, kao i osvrte na mere koje je Vlada predložila za ublažavanje krize. Preporuke politike mogu da ponude opcije za odluke Vlade i socijalnih partnera tokom fazi reaktivacije i oporavka.