На шляху до ефективного, впливового та інклюзивного соціального діалогу в Україні

Метою цієї Зеленої книги є заохочення широкого публічного обговорення в Україні можливих шляхів підвищення ефективності, впливовості та інклюзивності соціального діалогу з метою реагування на сучасні національні та місцеві економічні й соціальні виклики, а також здійснення позитивного впливу на умови життя та праці громадян України.

Метою цієї Зеленої книги є заохочення широкого публічного обговорення в Україні можливих шляхів підвищення ефективності, впливовості та інклюзивності соціального діалогу з метою реагування на сучасні аціональні та місцеві економічні й соціальні виклики, а також здійснення позитивного впливу на умови життя та праці громадян України.
Зелена книга має на меті:

1. представити огляд поточного стану справ у царині соціального діалогу в Україні та вивчити ступінь, у якому необхідні умови для ефективного соціального діалогу створені на практиці;

2. визначити ключові правові та практичні перешкоди, що заважають ефективному, впливовому та інклюзивному соціальному діалогу;

3. проаналізувати політичну ефективність соціального діалогу в трьох сценаріях і запропонувати для обговорення коригувальні заходи;

4. залучити органи влади, соціальних партнерів, представників громадянського суспільства, нау-ковців та експертів у галузі соціально-трудових відносин до предметного обговорення необхідної
реформи системи соціального діалогу в Україні та подальших кроків.

Проект Зеленої книги був представлений для обговорення на тристоронньому засіданні високого рівня у форматі «тристоронній плюс». Пропозиції, що містяться у Зеленій книзі були винесені на
загальні консультації та широке обговорення. Результати обговорення будуть покладені в основу наступного етапу процесу—розроблення Білої книги.