Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення та стійкість

У цьому звіті наведено результати глибинного аналізу пенсійної системи України та запропоновано альтернативні варіанти політики з метою забезпечення адекватного рівня пенсій відповідно до міжнародних трудових норм, розширення охоплення, зокрема, для працівників неформальної економіки, та покращення довгострокової стійкості пенсійної системи України.

В умовах постійних соціально-економічних та політичних змін Україна наразі стоїть перед вирішальним вибором визначення майбутнього своєї пенсійної системи.

У цьому звіті наведено результати глибинного аналізу пенсійної системи України та запропоновано альтернативні варіанти політики з метою забезпечення адекватного рівня пенсій відповідно до міжнародних трудових норм, розширення охоплення, зокрема, для працівників неформальної економіки, та покращення довгострокової стійкості пенсійної системи України. В даному звіті також надано коментарі стосовно нещодавньої пропозиції щодо запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи з урахуванням міжнародного досвіду.

Українська пенсійна система знаходиться на роздоріжжі. З точки зору довгострокового розвитку пенсійної системи та оточуючого її середовища щоб усі ключові зацікавлені сторони – уряд, профспілки та роботодавці – оповинні обговорити альтернативні заходи політики та прийняти раціональні рішення з метою забезпечення пенсійної системи, яка буде задовольняти потреби в забезпеченні доходу для майбутніх поколінь.