Extinderea securității sociale a agricultorilor în Republica Moldova: rezultate și recomandări ale studiului privind evaluarea securității sociale pentru agricultori

În Republica Moldova, agricultura reprezintă un sector economic esențial. Cu toate acestea, fermierii și lucrătorii angajați în sectorul agricol reprezintă în prezent unul dintre cele mai dezavantajate grupuri. Muncitorii din agricultură și în special fermierii din zonele rurale nu sunt acoperiți în mod adecvat în cadrul sistemului de securitate socială.

Politicile și strategiile efi ciente pentru extinderea acoperirii de securitate socială pentru fermieri trebuie să se bazeze pe o analiză aprofundată a grupurilor-țintă și pe evaluarea necesităților de securitate socială ale acestora, precum și a serviciilor existente. Cu acest scop, un studiu de evaluare a securității sociale a fost realizat în noiembrie 2015, pentru a colecta date primare cu privire la condițiile de viață, structura veniturilor gospodăriei, precum și referitor la nivelul actual de acoperire cu securitate socială a fermierilor.

Raportul este organizat după cum urmează. Capitolul 1 rezumă politicile de securitate socială existente și politicile fi scale aferente pentru fermieri. Capitolul 2 prezintă principalele constatări ale sondajului statistic și ale discuțiilor de grup. Capitolul 3 prezintă problemele cheie în procesul de extindere a acoperirii de asigurare socială pentru fermieri și analizează implicațiile politice. Trei Anexe completează raportul cu explicații detaliate privind problemele tehnice. Anexa 1 include chestionarele studiului. Anexa 2 rezumă întrebările puse în cadrul discuțiilor de grup. Anexa 3 prezintă studii de caz ale sistemelor de securitate socială pentru fermieri din cîteva state membre ale UE. În cele din urmă, Anexa Statistică prezintă tabelele cu rezultatele detaliate ale cercetării statistice.