Strategia Organizaţiei Internaţionale a Muncii: securitate socială pentru toţi: stabilirea nivelurilor minime de protecţie socială şi instituirea sistemelor cuprinzătoare de securitate socială: rezumat sinteză