Strategija Međunarodne organizacije rada: socijalna zaštita za sve: utvrđivanje minimuma socijalne zaštite i izgradnja sveobuhvatnih sustava socijalne sigurnosti