Press publications / Публікації в ЗМІ

 
 1. Interview of Antonio Santos, EU-ILO Project Manager: Why are labour inspectors respected in Portugal? – OSH Magazine / Інтерв’ю Антоніу Сантуша, менеджера Проекту ЄС-МОП: За що поважають інспектора праці в Португалії? – Журнал «Охорона праці»
 2. There is a will - there is a way. Experts’ interventions at the OSH Forum 2019. – OSH Magazine / Є воля – є рішення, немає волі – є виправдання. Виступи експертів на Форумі з охорони праці – 2019. – Журнал «Охорона праці»
 3. OSH Magazine about Study visit to Labour Inspectorate of Portugal/Журнал «Охорона праці» про візит до Інспекції праці Португалії
 4. OSH Magazine about the best practices of Portuguese labour inspection/Журнал «Охорона праці» про успішні практики інспекції праці Португалії
 5. Industrial Safety Magazine on the trainings for labour inspectors / Журнал «Промислова безпека» про тренінги для інспекторів праці
 6. Antonio Santos, EU-ILO Project Manager about the national OSH legal framework and its alignment with EU Acquis/Антоніу Сантуш, менеджер Проекту ЄС-МОП про національне законодавство про безпеку і здоров’я на роботі та її наближення до стандартів ЄС 
 7. OSH Magazine about the EU-ILO Project – Press clipping/Журнал «Охорона праці» про проект ЄС-МОП – підбірка статей 
 8.  Intervention of Antonio Santos, EU-ILO Project Manager at the OSH Conference on 06 June 2018. Article in the OSH Magazine / Виступ Антоніу Сантуша, менеджера проекту ЄС-МОП на конференції з БГП 6 червня 2018. Журнал «Охорона праці» 
 9. Publication about the EU-ILO Seminar on Ukraine's OSH Profile validation in the OSH Magazine / Публікація в журналі «Охорона праці» про семінар проекту ЄС-МОП з валідації Національного профілю з БГП
 10. Labour Inspection in Ukraine. EU-ILO seminar on Labour inspection legal framework. Article in the OSH Magazine / Інспекція праці в Україні. Про семінар проекту ЄС-МОП з нормативно-правової бази інспекції праці. Стаття в журналі «Охорона праці» 
 11. Interview with António José Robalo dos Santos in AgroPRО magazine in September, 2018 / Інтерв'ю з Антоніу Жозе Робалу душ Сантушем в журналі АгроPRO у вересні 2018 р. 
 12. Interview with Antonio Santos for OSH Magazine/Інтерв'ю з Антоніу Жозе Робалу душ Сантушем у журналі «Охорона праці» 
 13. Press-conference in Kiev on occasion of the World OSH Day - Прес-конференція в Києві до Всесвітнього дня охорони прац