EU-ILO Project - “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”

Матеріали проекту до семінарів

 1. Незадекларована праця і інспекція праці – роздаткові матеріали
 2. Стратегічне планування інспекційної діяльності Держпраці – навчальні матеріали
 3. Інформаційна система Державної служби України з питань праці та її модернізація – матеріали до технічного засідання
 4. ДОРОЖНЯ КАРТА
 5. ОГЛЯД «БІЛОЇ КНИГИ»
 6. Безпека та гігієна праці у будівництві
 7. Управління ризиками на робочому місці та системи управління безпекою і гігієною праці
 8. Безпека та гігієна праці у автотранспортній галузі
 9. Управління ризиками на робочому місці та системи управління безпекою і гігієною праці
 10. Безпека та гігієна праці у лісовому господарстві
 11. Посібник ЄС з оцінки ризиків на робочому місці
 12. Керівні принципи з систем управління безпекою та гігієною праці. МОП-БГП 2001
 13. «Незадекларована праця і інспекція праці - навички комунікації»
 14. Роздаткові матеріали «Техніки інспекційних відвідувань»
 15. Роздаткові матеріали «Техніки комунікацій»
 16. Тренінг по Директиві Ради 89/391/ЄЕС
 17. Тренінг по Директиві Ради 91/533/ЄЕС
 18. Тренінг по Директиві 2003/88/ЄС
 19. Тренінг по Директиві 2009/104/ЄС
 20. Тренінг по Директиві Ради 89/656/ЄЕС
 21. Тренінг по Директиві 89/654/EEC
 22. Роздаткові матеріали до Тристороннього семінару «Валідація Національного профілю з безпеки та гігієни праці. Результати аналізу відповідності національного законодавства ряду директив ЄС з БГП та трудових відносин», від 24 травня 2018 р.
 23. РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
 24. Допоміжні матеріали для розроблення стратегії та плану дій з подолання незадекларованої праці в Україні
 25. PPP - Нормативно-правова база України з інспекції праці
 26. Презентація «Незадекларована праця в Україні»
 27. Презентація «Проект плану дій із подолання незадекларованої праці (НП)