EU-ILO Project - “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”

Матеріали проекту до семінарів

 1. ДОРОЖНЯ КАРТА
 2. ОГЛЯД «БІЛОЇ КНИГИ»
 3. Безпека та гігієна праці у будівництві
 4. Управління ризиками на робочому місці та системи управління безпекою і гігієною праці
 5. Безпека та гігієна праці у автотранспортній галузі
 6. Управління ризиками на робочому місці та системи управління безпекою і гігієною праці
 7. Безпека та гігієна праці у лісовому господарстві
 8. Посібник ЄС з оцінки ризиків на робочому місці
 9. Керівні принципи з систем управління безпекою та гігієною праці. МОП-БГП 2001
 10. «Незадекларована праця і інспекція праці - навички комунікації»
 11. Роздаткові матеріали «Техніки інспекційних відвідувань»
 12. Роздаткові матеріали «Техніки комунікацій»
 13. Тренінг по Директиві Ради 89/391/ЄЕС
 14. Тренінг по Директиві Ради 91/533/ЄЕС
 15. Тренінг по Директиві 2003/88/ЄС
 16. Тренінг по Директиві 2009/104/ЄС
 17. Тренінг по Директиві Ради 89/656/ЄЕС
 18. Тренінг по Директиві 89/654/EEC
 19. Роздаткові матеріали до Тристороннього семінару «Валідація Національного профілю з безпеки та гігієни праці. Результати аналізу відповідності національного законодавства ряду директив ЄС з БГП та трудових відносин», від 24 травня 2018 р.
 20. РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
 21. Допоміжні матеріали для розроблення стратегії та плану дій з подолання незадекларованої праці в Україні
 22. PPP - Нормативно-правова база України з інспекції праці
 23. Презентація «Незадекларована праця в Україні»
 24. Презентація «Проект плану дій із подолання незадекларованої праці (НП)