EU-ILO Project - “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”

Публікації проекту

 1. Звіт та рекомендації щодо модернізації інформаційної системи Держпраці
 2. “Біла книга” - Директиви ЄС та реформування законодавства України з БГП і трудових відносин
 3. Настанови і рекомендації до концепції реформування національної системи запобігання професійним ризикам і заохочення безпеки та гігієни праці
 4. Національний профіль з безпеки та гігієни праці - Версія для валідації національними партнерами
 5. Стислі нотатки з основних аспектів узгодженості між українським національним законодавством і вибраними директивами ЄС
 6. Директива №89/391/ЄЕС від 12 червня 1989р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час роботи
 7. Директива Ради №91/533/ЄЕС від 14.10.1991 про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин
 8. Директива №2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 04 листопада 2003 року про деякі аспекти організації робочого часу
 9. Директива № 2009/104/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров'я для використання робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної діяльності
 10. Директива Ради ЄС № 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 року, щодо мінімальних вимог до безпеки та охорони здоров'я на робочому місці
 11. Директива Ради № 89/656/ЄЕС від 30 листопада 1989 року про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
 12. Незадекларована праця в Україні: характер, масштаби та шляхи її подолання
 13. Нормативно-правова база України з інспекції праці. Аналіз і рекомендації
 14. Проект національного плану дій із подолання незадекларованої праці в Україні