Модуль 16. Інспекційна діяльність у сфері домашньої праці

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі інспектори праці та особи, відповідальні за формування політики, дізнаються про основні труднощі, з якими стикаються інспекції праці, виконуючи свою роботу в секторі домашньої праці. Завантажуйте нижче шістнадцятий модуль.