Модуль 14. Забезпечення додержання законодавства про психосоціальні ризики

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». Завдання цього модуля — роз’яснити поняття психосоціальних ризиків на роботі, кроки, з яких складається управління психосоціальними ризиками, та роль інспекторів праці в забезпеченні додержання трудового законодавства в цій сфері. Завантажуйте нижче чотирнадцятий модуль.