Модуль 13. Інспекція праці й недопущення дискримінації

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». Модуль присвячено проблемі дискримінації у сфері праці, зокрема, подано її вичерпне визначення відповідно до Конвенції 1958 року про дискримінацію в галузі праці та занять (№ 111) та Рекомендації 1958 року щодо дискримінації в галузі праці та занять (№ 111). Крім того, розглядається питання гендерної рівності, висвітлене в Конвенції 1951 року про рівне винагородження (№ 100). Завантажуйте нижче тринадцятий модуль і презентацію до нього.