Модуль 11. Інструментарій служби інспекції праці

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі представлені найважливіші ресурси та засоби, що використовуються в багатьох інспекціях праці для забезпечення роботи інспекторів праці й підвищення ефективності їхньої діяльності. Завантажуйте нижче одинадцятий модуль і презентацію до нього.