Модуль 7. Інспектування трудових відносин

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі розглядаються деякі питання і тенденції стосовно трудових відносин у сучасному світі праці, а також їхній вплив на роль інспекції праці. Завантажуйте нижче сьомий модуль і презентацію до нього.