Модуль 6. Інспектування умов праці

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі розглядаються деякі аспекти умов праці з посиланням на основні конвенції та рекомендації МОП, а також роль інспекції праці. Завантажуйте нижче шостий модуль і презентацію до нього.