Модуль 5. Співпраця і партнерство

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі розглядається питання співпраці в галузі інспекції праці на декількох рівнях: між різними міністерствами, між інспекційними службами, із соціальними партнерами та іншими зацікавленими сторонами, а також у межах міжнародного партнерства. Завантажуйте нижче п'ятий модуль і презентацію до нього.