Модуль 4. Інспекція праці: розроблення стратегій сприяння додержанню правових норм

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі розглядаються стратегії сприяння додержанню правових норм, зокрема вимоги та умови забезпечення належної якості нормативних актів із питань праці, а також можливі варіанти організації належної системи правозастосування і санкцій. Завантажуйте нижче четвертий модуль і презентацію до нього.