Модуль 3. Політика і планування інспекції праці

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі розглядаються три важливі теми: політика в галузі інспекції праці та питання, які повинні бути включені до неї; стратегічне планування діяльності, моніторинг і контроль; оцінювання результативності та впливу служби інспекції праці. Завантажуйте нижче третій модуль і презентацію до нього.