Модуль 2. Вступ до теми інспекції праці

Це витяг із навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці». У модулі описано історичний розвиток інспекції праці та її основні принципи й функції, викладені у відповідних конвенціях МОП, а також висвітлені деякі відмінності в способі організації інспекції праці. Також обговорюється вплив нових соціальних змін і змін на ринку праці на інспекцію праці. Завантажуйте нижче другий модуль і презентацію до нього.