Модуль 0. Вступ до нового навчального курсу МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці»

Оновлений навчальний курс «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці» оснований на попередній редакції та враховує досвід її використання за минулі роки. Він містить також нові модулі, спрямовані на розв’язання проблем, актуальних для більшості країн, як-от недопущення дискримінації, домашня праця, насильство й домагання. Завантажуйте нижче вступний модуль і презентацію до нього.