Санкції у сфері інспекції праці: закон і практика національних систем інспекції праці

Під час загальної дискусії з питань адміністрації праці та інспекції праці, що відбулася на 100-й сесії Міжнародної конференції праці в червні 2011 року, делегати зазначили, що сутність інспекції праці неможливо повною мірою зрозуміти без урахування процедур накладення санкцій або стягнень. Ці процедури є необхідними як інструмент захисту від порушень, водночас є стримувальним фактором.

Санкції – лише один із засобів дій, що є в розпорядженні інспекторів для забезпечення додержання норм. Проте у багатьох випадках національні правила й практика, що регулюють санкції, відрізняються нечіткістю й не містять достатніх або зрозумілих настанов для інспекторів щодо забезпечення виконання законодавства.
Введено також інноваційні санкції, зокрема адміністративні стягнення, які зачіпають життєві економічні інтереси підприємства, як-от позбавлення підприємства права брати участь у публічних тендерах, скасування субсидій та державної допомоги, закриття підприємства, тимчасово чи назавжди, або навіть позбавлення певних адміністративних пільг.
Один з уроків, винесених із цього порівняльного дослідження, полягає в тому, що для того, щоб бути ефективними, санкції повинні не лише бути адекватними в плані розміру та помітності: вони також повинні ефективно застосовуватися відповідними органами та процедурами, з забезпеченням належної правової процедури й запобіганням зловживанням.
Водночас виникла нова тенденція – використання настанов і запобігання як форми стримування, і в низці країн уже впроваджено перспективні підходи до введення стримувальних засобів. Особливо це стосується кампаній за зменшення кількості та профілактику нещасних випадків на роботі.
З цього порівняльного дослідження стає ще більш очевидним, що необхідно належним чином побудувати раціональну систему додержання законодавства про працю, з тим, щоб вона була сумісною з правовими традиціями й адміністративними процедурами країни. Сподіваємось, що це дослідження буде корисним для тих, хто бере участь у процесі розроблення чи реорганізації своєї системи санкцій для забезпечення ефективності системи інспекції праці.