Combaterea muncii forțate: manual pentru angajatori și întreprinderi

Această ediție, recent revăzută a Manualului pentru angajatori și întreprinderi cu privire la munca forțată, elaborată în comun de OIA și OIM, oferă ghidare actualizată angajatorilor cu privire la ce este munca forțată, cum să o identifice și cu privire la modalități eficiente de combatere a acesteia, care ar asigura că operațiunile de afaceri rămân libere de astfel de practici.