Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі — 2022

Діймо разом для розбудови позитивної культури в галузі безпеки та здоров’я на роботі

У 2022 році Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі (БЗР) відзначатиметься 28 квітня, і його темою стане участь і соціальний діалог у створенні позитивної культури в галузі безпеки на здоров’я на роботі.

Упродовж усього періоду пандемії COVID-19 ми бачимо, що стійка система БЗР, яка передбачає змістовну участь урядів, роботодавців, працівників, установ охорони громадського здоров’я і всіх зацікавлених сторін на національному рівні й на рівні підприємства, грає вирішальну роль для захисту робочих середовищ, безпеки та здоров’я працівників.

Завдяки ефективному соціальному діалогу уряди й соціальні партнери беруть активну участь у всіх етапах процесу ухвалення рішень із питань БЗР. Це має важливе значення на кожному кроці — від розроблення й перегляду політики та нормативної бази з питань БЗР до вирішення хронічних і нових проблем у цій галузі та реального застосування цієї політики й нормативної бази на рівні робочого місця. Соціальний діалог не лише сприяє вдосконаленню політики та стратегій у галузі БЗР, а й також є критично значущим для формування причетності та прихильності, полегшуючи таким способом шлях до їх швидкої та ефективнішої реалізації.

На рівні робочого місця висока культура в галузі БЗР — це культура, в якій право на безпечне і здорове робоче середовище цінується й заохочується як керівництвом, так і працівниками. Позитивна культура в галузі БЗР будується на інклюзивності, яка досягається за допомогою змістовного залучення всіх сторін до постійного покращення стану безпеки та здоров’я на роботі. На підприємстві з високою культурою в галузі БЗР працівники не вагаючись висловлюють занепокоєння щодо можливого існування на підприємстві ризиків чи небезпек, а керівництво дотримується випереджального підходу до співпраці з працівниками для вироблення доречних, ефективних і раціональних рішень. Це потребує відкритого спілкування й діалогу на засадах довіри та взаємоповаги.

Оскільки ми продовжуємо жити в умовах глобальної кризи в галузі охорони здоров’я й постійно стикатися з ризиками у світі праці, ми маємо продовжити рух уперед у напрямку розбудови високої культури в галузі безпеки та здоров’я на роботі на всіх рівнях.

Всесвітній день відзначатиметься 28 квітня 2022 року. З цієї нагоди буде представлено доповідь і презентацію та проведено глобальний вебінар.

Завантажуйте доповідь "Посилення соціального діалогу на шляху до культури безпеки та здоров’я: які уроки ми винесли з кризи COVID-19?" (англійською й іншими мовами).

Дивіться відеозапис виступу менеджера Проєкту МОП Жолта Дудаша (початок з 13:40) під час круглого столу "Захист та адаптація працівників в екстремальних умовах" з нагоди Всесвітнього дня БЗР - 2022: