Коментарі до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю»

Це коментарі Проєкту МОП до законопроєкту Мінекономіки «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю» (редакції від жовтня 2021 року, поданої на розгляд Кабінету Міністрів України).