Оцінка технічних рекомендацій Проєкту

Дізнайтеся, як оцінили рекомендації Проєкту до 4 проєктів/чинних НПА, мета яких – транспонувати окремі директиви ЄС з питань БЗР.