Технічні рекомендації до проєкту Мінімальних вимог безпеки та здоров’я під час використання робочого обладнання працівниками на роботі

Це технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП до проєкту правового акта «Мінімальні вимоги безпеки та здоров’я під час використання робочого обладнання працівниками на роботі», підготовленого Державною службою України з питань праці.

Їхня мета — краще узгодження положень цього правового акта із Директивою Ради 2009/104/ЄС від 16 вересня 2009 року стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я під час використання працівниками робочого обладнання на роботі, як передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Юридичний документ | 9 серпня 2021
У першому і другому розділі стисло викладено позитивні аспекти й ключові аспекти, що потребують подальшого вдосконалення. Третій розділ детально викладає необхідні зміни й пропозиції щодо більш доречної редакції відповідних положень, а також обґрунтування цих змін.