Технічні рекомендації до Наказу Мінсоцполітики від 29.11.2018 р. № 1804 “Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”

Це технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП до Наказу Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики) від 29.11.2018 р. № 1804 “Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”.

Вони спрямовані на краще узгодження національного законодавства з Директивою Ради 89/656/ЄЕС від 30 листопада 1989 року про мінімальні вимоги до безпеки та здоров’я під час використання працівниками засобів індивідуального захисту у робочій зоні”, як передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Юридичний документ | 8 серпня 2021
У першому і другому розділі стисло викладено позитивні аспекти й ключові аспекти, що потребують подальшого вдосконалення. Третій розділ детально викладає необхідні зміни й пропозиції щодо більш доречної редакції відповідних положень, а також обґрунтування цих змін.