Безпечне повернення до роботи: десять пунктів дій

Цей матеріал містить настанови для роботодавців, працівників та їхніх представників щодо запобіжних заходів для безпечного повернення до роботи в умовах пандемії COVID-19. Настанова відповідає загальновизнаним принципам і методикам МОП з управління ризиками у сфері безпеки та здоров’я на роботі.

Навчальний матеріал | 3 червня 2021
Контактні дані: labadmin-osh@ilo.org