Всесвітній день безпеки та здоров’я на роботі – 2021

PowerPoint Презентація

Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – Інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі (БЗР).