Технічні рекомендації до проєкту закону щодо державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю

Це технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП до законопроєкту Мінекономіки «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю».

Юридичний документ | 9 квітня 2021
Мета цих технічних рекомендацій – сприяти кращому узгодженню проєкту закону з основними застосовними міжнародними та європейськими стандартами з питань праці, зокрема з Конвенцією МОП 1947 р. про інспекцію праці (№ 81), Конвенцією МОП 1969 р. про інспекцію праці в сільському господарстві (№ 129), статтею 9(1) Конвенції МОП 1981 р. про безпеку та здоров’я на роботі (№ 155) та статтею 4(2) Директиви Ради 89/391/ЄЕС.