EU-ILO Project Steering Committee

The key task of the Project Steering Committee (SC) is to give strategic guidance on project implementation and its monitoring, to serve as a platform for the tripartite consultations and adoption of coherent decisions.

Наглядова Рада Проєкту ЄС-МОП

Ключовим завданням Наглядової ради Проєкту є стратегічне керівництво щодо впровадження проєкту та його моніторингу, забезпечення платформи для проведення тристоронніх консультацій та прийняття узгоджених рішень.