Project team / Команда Проєкту

Antonio Jose Robalo dos Santos – EU-ILO Project Manager

 • Since January 2020 – Project Manager, EU-ILO Project “Towards safe, healthy and declared work in Ukraine”
 • October 2017 – December 2019 - Project Manager, EU-ILO Project “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”
 • January 2013 – October 2017 - Deputy Inspector-General of the ACT (Portuguese Labour Inspectorate)
 • March 2009 – January 2013 - Labour Inspector in Portugal
 • PhD in Economic and Management Sciences, specialty of Management

Антоніу Сантуш- Менеджер Проєкту ЄС-МОП

 • Із січня 2020 – Менеджер Проєкту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні”
 • Жовтень 2017 – грудень 2019 – Менеджер Проєкту ЄС-МОП “Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці”
 • Січень 2013 – жовтень 2017 – Заступник Генерального інспектора праці Португалії
 • Березень 2009 – січень 2013 - Інспектор праці, Португалія
 • Доктор економічних наук та менеджменту.
Tel. +38 098 184 97 77


Sofia Lytvyn – National Project Coordinator, EU-ILO Project

 • Since January 2020 – National Project Coordinator of the EU-ILO Project “Towards safe, healthy and declared work in Ukraine”
 • July 2017 – December 2019 - National Project Coordinator of the EU-ILO Project “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”
 • June 2016 – December 2019 – National Project Coordinator of the ILO Project “The Effectiveness of the Labour Inspection System and of Social Dialogue Mechanisms Is Strengthened”
 • Over 20 years of experience of work for the ILO and cooperation with the UN system organizations

Софія Литвин, Національний координатор Проєкту ЄС-МОП

 • З січня 2020 – Національний координатор Проєкту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні”
 • Липень 2017 - грудень 2019 - Національний координатор Проєкту ЄС-МОП “Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці”
 • Червень 2016 – грудень 2019 – Національний координатор Проєкту МОП “Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу”
 • Більше 20 років досвіду роботи у МОП та співпраці з організаціями системи ООН.

+38 050 334 98 87

Inna Holiuk - EU-ILO Project Assistant

4 years of experience of work for the ILO and cooperation with the UN system organizations.
 • Since January 2020 – Project Assistant of the EU-ILO Project “Towards safe, healthy and declared work in Ukraine”
 • January 2018 – October 2019 – Project Assistant of RBSA Project “National social protection floors are strengthened through the implementation of the international labour standards and social dialogue”.
 • May 2017 – December 2017 – Project Assistant of Project “Improving Occupational Safety and Health in the Mining Industry of Ukraine”.
 • July 2016 – December 2017 – Project Assistant of Project “Reducing HIV Stigma and Discrimination to Protect Women and Men Workers from Unacceptable Forms of Work in Ukraine”.

Інна Голюк - Асистент Проєкту ЄС-МОП

4 роки досвіду роботи у МОП та співпраці з організаціями системи ООН.
 • Із січня 2020 – Асистент Проєкту ЄС-МОП “На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні”
 • Січень 2018 – Жовтень 2019 – Асистент Проєкту “Зміцнення національного мінімального рівня соціального захисту на основі міжнародних трудових стандартів та соціального діалогу”
 • Травень 2017 – Грудень 2017 – Асистент Проєкту “Поліпшення стану безпеки та гігієни праці в гірничодобувній промисловості України”
 • Липень 2016 – Грудень 2017 – Асистент Проєкту “Зменшення стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ для захисту працюючих жінок та чоловіків від неприйнятних форм праці в Україні”
+380 (50) 263 06 50