ПРОГРАМА ГІДНОЇ ПРАЦІ 2020–2024 УКРАЇНА

Програми гідної праці (Програма) є основною системою планування надання підтримки МОП державам-членам. Вони окреслюють середньостроковий план, що спрямовує роботу МОП у країні відповідно до пріоритетів і завдань, розроблених за участю та погоджених з урядами, профспілками та роботодавцями. Нова Програма гідної праці для України є результатом тристоронніх консультацій стосовно підтримки МОП в Україні на 2020-2024 роки.

Основними проблемами на ринку праці, з якими стикається країна, залишаються низький рівень зайнятості з вираженим ґендерним розривом, висока еміграція робочої сили, високий рівень безробіття та економічної неактивності серед молоді та відчутна невідповідність кваліфікації отребам ринку праці. У зв’язку з тим, що глобальна криза у галузі охорони здоров’я негативно вплинула на діяльність України у деяких із зазначених вище сфер, ирішення структурних питань ринку праці стало ще більш нагальним. Основними проблемами у сфері умов праці та соціального захисту є відсутність культури профілактики у галузі безпеки та гігієни праці, зростання участі у неформальному секторі економіки, велика заборгованість із виплати заробітної плати, виражений ґендерний розрив в оплаті раці та недостатні охоплення й фінансова стійкість системи соціального страхування. Потребує посилення й соціальний діалог з ключових питань трудової та соціальної політики.

Програма гідної праці має на меті вирішення проблем, які належать до сфери ключових технічних експертних знань МОП. Програма на 2020-2024 роки передбачає три пріоритети з 9-ма кінцевими результатами, а саме: 1) Покращений соціальний діалог, 2) Інклюзивна та продуктивна зайнятість, 3) Поліпшені умови праці та соціальний захист.