Згідно даних доповіді МОП та Інституту Геллапа, більшість жінок вважають за потрібне працювати і більшість чоловіків з цим погоджуються

Новий знаковий звіт чітко вказує на те, що люди в усьому світі поділяють занепокоєність щодо проблем гендерної рівності та досягнення балансу між трудовими і сімейними обов’язками.

Press release | 08 March 2017
© Caia Image / Science Photo Library
ЖЕНЕВА/ВАШИНГТОН (новини МОП – Інститут Геллапа)
– Доповідь МОП та Інституту Геллапа "У напрямку до кращого майбутнього для жінок та світу праці: Думки жінок і чоловіків" уперше в історії надає дані щодо жінками і чоловіками в усьому світі місця жінки у світі праці. Результати отримані в ході всесвітнього опитування Інституту Геллапа, яке проводилося в 142 країнах та територіях серед майже 149,000 дорослого населення, що відображає думку більш ніж 99 відсотків дорослого населення світу.
Висновки доповіді свідчать: 70 відсотків жінок та 66 відсотків чоловіків хотіли б щоб жінки працювали на оплачуваній роботі. Це більш ніж вдвічі більше тих, хто вважає, що жінці краще залишатися вдома. За даними спільної доповіді МОП та Інституту Геллапа, жінки в усьому світі хотіли би працювати на оплачуваній роботі (29 відсотків), або мати можливість поєднувати роботу та догляд за членами родини (41 відсоток). Лише 27 відсотків жінок бажають залишатися вдома.
Цікаво, що до 70 відсотків жінок, які хочуть працювати на оплачуваній роботі, належить переважна більшість тих, які наразі не входять до складу робочої сили. Важливо, що ця тенденція спостерігається в усіх регіонах світу, у тому числі в кількох регіонах, де участь жінок в робочій силі є традиційно низькою, як наприклад Арабські Держави і території.

Погляди жінок та чоловіків співпадають

Як показує дослідження, погляди чоловіків багато в чому співпадають з поглядами жінок.

28% чоловіків хотіли би щоб жінки в їхніх сім’ях мали оплачувану роботу, 29% чоловіків - щоб жінки лише залишалися вдома; 38% чоловіків - щоб жінки поєднували роботу та домашні обов’язки. В цілому у світі жінки, які працюють на роботодавця повний робочий день (більше ніж 30 годин на тиждень відповідно до визначення Інституту Геллапа), надають перевагу ситуаціям, де вони можуть поєднувати роботу і сімейні/домашні обов'язки. Жінки і чоловіки з вищою освітою також вважають за краще, щоб жінки мали оплачувану роботу та доглядали за членами родини.

«Це дослідження чітко демонструє, що більшість жінок і чоловіків у світі вважають за краще, щоб жінки мали оплачувану роботу. Політика підтримки сім’ї, що надає можливість жінкам працювати і досягати успіхів в оплачуваній зайнятості та заохочує чоловіків до справедливого розподілу обов’язків по догляду за членами родини, є критичною для досягнення гендерної рівності у світі праці», - зазначив Генеральний директор МОП Гай Райдер.

На додаток до опитування про переваги щодо жінок і зайнятості, респондентів запитали чи є прийнятою оплачувана робота для жінок в їхніх сім'ях. Для більшої кількості жінок оплачувана робота є цілком прийнятною (83%), тоді як частка чоловіків, що дали таку ж відповідь, була дещо меншою (77%).

У формуванні таких поглядів сім'я відіграє значну роль: серед жінок в сім'ях, де жінкам не прийнято працювати поза межами дому, приблизно кожна третя жінка хотіла би працювати на оплачуваній роботі. У всьому світі доросле населення все більше погоджується з думкою, на роботу для жінок за межами дому, якщо в сімї є діти молодше 15 років.

Поєднання роботи та сімейних обов’язків

І все ж поєднання роботи і догляду за членами родини є серйозною проблемою для жінок у всьому світі. Як з'ясувалося, і чоловіки, і жінки з більшості країн і територій світу, що брали участь в опитуванні, назвали «поєднання трудових і сімейних обов'язків» однією з головних проблем працюючих жінок.
До найважливіших проблем в різних регіонах світу респонденти також віднесли такі явища, як несправедливе і жорстоке поводження, домагання, відсутність добре оплачуваної роботи і нерівність в оплаті праці.

Наприклад, в країнах Африки на південь від Сахари приблизно однакова кількість респондентів в числі основних проблем називали фактори з категорії «несправедливе поводження / дискримінація» на робочому місці (19 відсотків) і проблему поєднання трудових і сімейних обов'язків (18 відсотків). У країнах Північної, Південної та Західної Європи більша кількість респондентів відзначили проблему поєднання трудових і сімейних обов'язків, однак для них рівна оплата праці також представляє серйозну проблему.

У країнах Північної Америки люди найчастіше відзначають проблему нерівної оплати праці (30 відсотків), потім поєднання праці з особистим життям (16 відсотків) і несправедливе поводження / дискримінацію (15 відсотків). У країнах Північної Африки, в країнах Африки на південь від Сахари, країнах Південної Азії і арабських країнах серед п'яти найбільш серйозних проблем для працюючих жінок було названо «несхвалення членами родини наявності у жінки роботи».

Проблеми, з якими стикаються працюючі жінки, змінюються в залежності від віку. Молоді жінки у віці від 15 до 29 років частіше, ніж більш старші жінки, відзначають несправедливе поводження, насильство і домагання на роботі. У той же час жінки у віці від 30 до 44 років частіше за жінок інших вікових груп заявляють про проблему відсутності доступного за вартістю догляду за дітьми та членами родини. Нарешті, чим старше були опитувані жінки, тим частіше вони повідомляли про проблему нерівної оплати праці в порівнянні з чоловіками.

Заробітки жінок і робочі місця: рівність зростає?

Більшість зайнятих жінок у світі вказують, що їх заробіток є значним (30 відсотків) або головним (26 відсотків) джерелом доходу їх домогосподарства. Чоловіки все ще більше ніж жінки повідомляють, що вони є основними годувальниками: 48 відсотків зайнятих чоловіків, вказують, що їх заробіток є основним джерелом доходу домогосподарства.
Проте, серед більш освічених працюючих жінок і чоловіків цей розрив в розмірах їх внеску до сімейного бюджету менше.

В цілому в світі жінки і чоловіки дотримуються схожих поглядів на можливості зайнятості для жінок. Дослідження виявило, що якщо жінка має подібну освіту і досвід роботи що й чоловік, жінки і чоловіки у всьому світі вкажуть, що вона має ту ж можливість знайти хорошу роботу в місті або області, де вона проживає. 25 відсотків жінок і 29 відсотків чоловіків повідомляють, що жінки мають кращі можливості знайти хорошу роботу, ніж чоловіки. Існуючі факти однак вказують на гендерний розрив на ринках праці в усьому світі.
Така точка зору однак варіюється залежно від регіону, і значною мірою залежить від рівня освіти жінок і їх участі в ринку праці. Північна Америка, наприклад, є лідером серед інших регіонів з точки зору сприйняття рівних можливостей зайнятості жінок. Більшість в регіоні (55 відсотків) зазначають, що жінка з подібними кваліфікаціями, що й чоловік, має ту ж можливість знайти хорошу роботу. Чоловіки (60 відсотків) більше ніж жінки (50 відсотків), схильні до такої точки зору.

Північна, Західна, і Південна Європа також як і Східна Європа, з іншого боку, є лідерами серед інших регіонів вважаючи що у порівнянні з чоловіками, жінки з подібним досвідом та рівнем кваліфікації мають гірші можливості знайти роботу.

У всьому світі, чим більш освічені жінки, тим менше вони схильні думати, що жінка має кращі можливості знайти роботу, маючи таку саму кваліфікацію як і чоловіки. Проте, точка зору чоловіків на можливості жінок не змінюються залежно від рівня їх освіти.

Очікується, що цей звіт допоможе у плануванні дій Міжнародної організації праці в контексті її Ініціативи Століття щодо праці жінок з метою досягнення повної та стійкої гендерної рівності у світі праці, що змінюється.

«Світові необхідно просувати гендерну рівність і наділяти працюючих жінок правами і можливостями не лише на благо самих жінок, але і на благо всього людства», - заявив голова і виконавчий директор Інституту Геллапа Джим Кліфтон.