Program Dostojanstvenog Rada Crna Gora 2019-2021

Novi nacionalni Program dostojanstvenog rada - DWCP za Crnu Goru je rezultat tripartitnih konsultacija o podršci MOR-a u Crnoj Gori za period 2019–2021. Program je dogovoren na tripartitnoj radionici strateškog planiranja koja je održana u februaru 2018. godine u Podgorici sa ciljem stvaranja novih radnih mjesta, proširenja socijalne zaštite, arantovanja prava na radu i promocije socijalnog dijaloga kao ključnih komponenti ekonomske i socijalne politike.

Novi DWCP podržava nacionalne razvojne prioritete, kao što je navedeno u Razvojnim smjernicama Crne Gore 2018–20211,
unaprijeđuje nacionalne prioritete u smislu Ciljeva održivog razvoja (SDG) koje je definisala Misija za integrisanje, intenziviranje i podršku politikama održivog razvoja (MAPS), naročito vezano za SDG (cilj br.) 8, i definiše doprinos MOR-a Integrisanom programu UN za Crnu Goru ( 2017–2021), posebno područje rezultata 3 o socijalnoj inkluziji.

Uprkos napretku u učincima tržišta rada, kao što je stalno rastuća stopa zaposlenosti, ključni izazovi ostaju visoka dugoročna nezaposlenost, povećan nivo nezaposlenosti mladih i neaktivnost, visok procenat neformalnog rada
i nastavak emigracije. Ključno pitanje u oblasti socijalne zaštite je neodrživi penzijski sistem. Socijalni dijalog mora biti dodatno osnažen, a skoriji napori na unaprijeđenju pravnog okvira su prilika da se poradi na ovom pitanju.