Verklaring van de IAO inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk en haar opvolging

Aangenomen tijdens de 86e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (1998) en gewijzigd tijdens de 110e zitting (2022)